Skip to content

Cum vedem lucrurile

Hristos mai presus de orice

În școala noastră, educația oferită copiilor este clădită pe înțelegerea pe care o moștenim în Biserică asupra sensului vieții, a concepției despre om și despre lume. Ne dorim să-i ajutăm pe copii să-și dorească Împărăția Cerurilor. Gândul acesta este temelia școlii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul Adevărului. Și credem că va împlini ce a făgăduit: „căutați Împărăția, și celelalte (adică diplome, carieră, familie, casă etc.) se vor adăuga vouă”.

Credem și noi, precum Micul Prinț al lui Saint-Exupéry, că esențialul e invizibil pentru ochi. Esențială în anii de școală nu este acumularea de informații diverse, nici obținerea de note bune, ci găsirea sensului celor învățate, precum și dobândirea unor instrumente și deprinderi de învățare. Informațiile pe care copiii le primesc în cadrul școlii trebuie să devină învățături de viață care să îi ajute să se împlinească. În spatele a tot ce există este o rațiune care vine de la Dumnezeu, Ziditorul a toate. Procesul de instruire nu este o simplă transmitere de informații, ci transformarea acestora în valori transcendente. Astfel, copilul va intui substratul metafizic al binelui și al răului și va putea alege în viață conștient de consecințele care decurg din fiecare alegere

Sens transcedental: Sus să avem mințile!

Sensul transversal: în tot ce există se reflectă aceeași rațiune creatoare – Logosul dumnezeiesc

Rostul școlii este să-l ajute pe copil să intre în lumea minunată a lui Dumnezeu, să facă asocieri și legături între cunoștințele transmise la diferitele materii. În acest fel, copilul este condus către Principiul unic, divin, care le leagă pe toate. Astfel, elevii sunt conduși în chip tainic spre Dumnezeu, pentru că sunt ajutați să găsească Binele, Frumosul și armonia în tot ce învață, într-o manieră inter-disciplinară

Am gândit școala noastră ca pe o seră în care tinerelor plante, încă vulnerabile și fragile, li se oferă condiții pentru a crește sănătos, pentru a deveni puternice, capabile să înfrunte bolile, frigul și furtunile. Trebuie să fim conștienți că, oricât de mult și-ar dori părinții să-și protejeze copiii de întâlnirea cu răul din lume, într-o zi aceasta se va produce. Pe de o parte, înțelegem că lucrul acesta nu poate fi evitat. Pe de altă parte, e important să îi pregătim pe copii pentru experiențele care îi așteaptă în viață și să îi învățăm cum să nu își piardă bucuria, cum să nu le fie frică, cum să rămână încrezători în forța pe care o au. Forță care vine din rădăcinile lor cerești, din aripile primite în școală, din credința și educația însușite

Pregătire pentru viață: școala ca o seră